Meld illegale prostitutie

Welkom op meldillegaleprostitutie.nl

Illegale prostitutie valt onder verschillende vlakken zoals werken zonder vergunning, werken onder dwang, uitbuiting of onder 'macht' van een pooier om tegen dwang in te moeten werken. Dit vind helaas tevaak nog plaats in de Nederlandse samenleving waarbij vrouwen slachtoffer kunnen raken van mensenhandel in het algemeen. In zowel de legale als illegale tak van prostitutie in Nederland zoals Raamprostitutie, clubs of thuiswerk vind mensenhandel plaats. Ook op internet zijn er voldoende pooiers actief die zogenaamd voor dames het e.a willen managen, waarbij forse bedragen afgehandigd worden. Of enorm hoge huurlasten berekenen en extra kosten opeisen voor zaken waar een dame nooit voor heeft gevraagd. Op onze website kan men een online melding doen van potentieel illegale prostitutie. Als u als klant of naaste het vermoeden heeft dat een dame slachtoffer is van mensenhandel of seksbedrijf zich schuldig maakt aan uitbuiting, dan kunt u een melding hiervoor maken. Absolute discretie is ten alle tijde gegarandeerd en uw melding kan op de juiste afdeling terecht komen mits deze ook voldoende onderbouwd is.

En wat is nu een goede melding? We kunnen ons voorstellen dat je liever niet in de spotlight raakt wanneer men een melding voor illegale prostitutie plaatst. Een overheidsinstantie kan weinig tot niets doen met uw melding als deze cruciale informatie mist. We verzekeren u dat privacy geboden is en uw melding altijd doorgezet wordt naar de juiste overheidsinstelling die zorg draagt tot mogelijke vervolging. Op internet kunnen we niet alles zien of bekijken maar als bezoeker van lichte zeden speelt deze juist een belangrijke rol in ogen en oren van de branche. Zie voor meer info Online Melden. Binnen een paar minuten kunt u een gehele melding plaatsen en deze versturen.

Herken illegale prostitutie

Er zijn verschillende punten die klanten van prostituees zelf kunnen herkennen of er sprake is van illegale prostitutie, uitbuiting of mensenhandel. Als er redelijkergewijs aanleiding voor mensenhandel, uitbuiting of dwang een klant die een prostituee bezoekt, dan kan deze zelfs strafbaar worden gesteld. Zie bijv. het volgende Strafbaar stellen klanten van gedwongen prostituees met daarin meer stof tot dit onderwerp. De conclusie luidt dan ook dat klanten strafbaar gesteld kunnen worden, en dat het per zaak afhankelijk natuurlijk is. Niet elke dame is af te lezen dat ze dit werk onder mogelijk dwang uitvoert, of dat haar leeftijd mogelijk minderjarig kan zijn. Recensies op internet kunnen ook een aanleiding zijn tot dwangmatig betaalde seks. Denk aan de situatie in waarin de dame bij vele recensies geen zin lijkt te hebben, of zomaar huilbuien kan ervaren onder de seks. Uitbuiting en dwangmatige seks is kwalijk, indien u getuige bent geweest van zo'n soort voorval kunt u dit discreet melden.

Het melden van illegale prostitutie

Natuurlijk wanneer u zulke zaken ontdekt u hier natuurlijk niet zelf mee aan de gang gaat, maar mogelijk uw melding anoniem wenst te doen. Het is belangrijk om in uw melding een zo duidelijk mogelijke omschrijving te plaatsen zodat men een beeld kan krijgen van wat er zich plaatsvind of plaatsgevonden heeft. Gaat u aub niet zelf achter bijv. pooiers aan (het recht in eigen handen nemen) maar maak hier melding van. Uiteindelijk zijn veel mensen en bedrijven gebaat wanneer een dame vrijwillig werkzaam is en de goede kortgezegd niet komen te lijden onder de slechte. De website is ook ontstaan uit het idee de seksbranche in Nederland te willen verbeteren.

Meld illegale escort bureau's

Deze bestaan natuurlijk ook en zijn niet in het bezit van een vergunning. Vaak werken zij onder de kostprijs van wel vergunde escort bureau's en bieden geen of zelfs slechte service! Als u een escortbureua niet vertrouwd zoek dan eerst op de naam in de KVK (website Kvk.nl ) of vraag telefonisch of zij vergund zijn. Kunnen ze dit niet of weigeren ze? Dan heb je mogelijk te maken met een illegaal escort bureau. Ook deze kunnen gemeld worden en zullen bij de behorende afdeling worden gerapporteerd.

Wegwijzer & links