Meld illegale prostitutie

Online melden illegale prostitutie

Indien u van mening bent dat u getuige bent of vermoedens heeft van illegale of dwangmatige prostitutie, dan kunt u online een melding plaatsen. Deze melding zal worden bestudeerd en eventueel worden behandeld door een belanghebbende. Vinkt u alstublieft aan of uw melding discreet dient te blijven. Met uw informatie kan er mogelijk een case worden geopend welk zorgt voor een onderzoek met mogelijk strafrechterlijke gevolgen. Over het verloop van deze zaak kunnen wij nimmer uitspraak over doen. Wij zullen u dus niet berichten met hoe de zaak verder zal verlopen. Vult u aub het formulier zo compleet mogelijk in alvorens u deze verstuurd. Discretie geboden.

U plaatst melding als:
Uw naam
Email adres
Uw telefoonnummer
Gegevens melding  
Naam / achternaam
Inleiding
Kunt u dit mondeling toelichten?